Dobrijević dr Dragica, specijalista pedijatrije

 • obavlja specijalističke preglede bolesne djece svih uzrasta
 • vrši sistematske preglede
 • praćenje beba kroz savjetovalište
 • radi ultrazvuk u pedijatriji
 • obavlja obuku roditelja kroz sistem predavanja i usmenog savjetovanja

Korica dr Rade, pulmolog - alergolog

 • obavlja specijalističke pulmološke preglede za djecu i odrasle
 • vodi specijalizovanu ambulantu za astmu i bronhitis
 • u dijagnostičkim procedurama koje obavlja u ambulanti spadaju i testovi plućne funkcije i alergotestovi

Mr.sci.med. Marjanović dr Brana, specijalista fizijatar

 • obavlja specijalističke fizijatrijske preglede djece i odraslih
 • savjetuje o liječenju i daljem fizioterapeutskom tretmanu

Bajić dr Stevica, dječiji kardiolog

 • obavlja subspecijalističke kardiološke preglede djece
 • radi ultrazvuk srca djece
 • radi fetalnu ehokardiografiju trudnicama

Ortoped

 • obavlja specijalističke ortopedske preglede
 • radi ultrazvuk kukova kod beba

Neurolog

 • obavlja specijalističke neurološke preglede
 • radi ultrazvuk krvnih sudova, glave i vrata

Specijalista otorinolaringolog (ORL), subspecijalista audiolog

 • obavlja opšte specijalističke ORL preglede
 • obavlja subspecijalističke audiološke preglede
 • radi timpanometriju
 • male ORL zahvate
 • ispitivanje sluha kod novorođenih beba (scrining sluha)

Specijalista radiolog

 • tumačenje (očitavanje) RTG snimaka
 • ultrazvuk dojki, abdomena, male karlice (prostate), urotrakta, skrotuma (testisa), vrata (štitne žljezde), kao i površnih organa i struktura

Dječiji hirurg

 • obavlja preglede i savjetovanje
 • mali hirurški zahvati

Neonatolog

 • obavlja preglede i savjetovanje
 • UZ CNS (mozga)

Dječiji gastroeterolog

 • obavlja gastroenterološke preglede
 • savjetovanje o ishrani
 • UZ abdomena

Dječiji neurolog

 • obavlja preglede i savjetovanje

Logoped

 • Radi dijagnostiku i terapiju govorno jezičkih poremećaja djece i odraslih. Savjetovanje roditelja.
 • Logopedskim tretmanom rješava se: nedovoljno razvijen govor, usporen razvoj govora, mucanje, poremećaji izgovora glasova, poremećaji čitanja i pisanja ...

Psiholog

 • U diskretnom i ugodnom ambijentu obavlja se psihološka dijsgnostika, savjetovanje i terapija. Rješavaju se problemi tipa: noćnog mokrenja, spavanja, učenja, straha, agresivnog i izmjenjenog ponašanja, puberteta, psihosomatski ...
 • Poseban osvrt na testove inteligencije i sklonosti Vašeg djeteta ka odredenim zanimanjima.

 

 

 

Pave Radana 49
Nova Varoš, Banja Luka
Republika Srpska

+387 (0)51 319 307
+387 (0)66 830 030

auramedicbl@gmail.com

Web dizajn: Holzex Group d.o.o.

© 2011 Aura Medic. Sva prava zadržana